Predavatelji

Svetlana Bajić, dipl. etnologinja, muzejska svetnica. Sodelovala je v številnih raziskovalnih projektih s področja etnologije in folkloristike na območju cele Bosne in Hercegovine. Samostojno je vodila projekt DC-13, v okviru katerega je raziskala tradicionalno vaško nošo v Hercegovini. Sodelovala je na projektu »Slovenci v Bosni in Hercegovini in Bosanci v Sloveniji« v organizaciji Inštituta za zgodovino in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Je soavtorica monografij Ilidža, Svrzina kuća, Pozdrav iz Sarajeva, Svjetlost Evrope u BiH, sodelovala je pri izdaji Berg enciklopedije (Velika Britanija) in napisala članek Tradicionalno odijevanje i moda u Bosni i Hercegovini. Je avtorice več samostojnih in skupnih razstav. Na Oddelku za etnomutzikologijo Akademije za glasbo v Sarajevu je izvajala kolegij iz etnologije.  Kot strokovna svetovalka, predavateljica in članica komisij je aktivno sodelovala pri delu kulturno-umetniških društev v Bosni in Hercegovini in v tujini. Je aktivna članica več nevladnih organizacij: Mozaik, AiASN-a, Suada Dilberović, Soroptimist international, Sarajevo. Je dobitnica priznanja Federalnega ministrstva za kulturo in šport za doprinos k ohranjanju kulturno-zgodovinske dediščine za leto 2009.

Fatima Maslić, Direktorica Pokrajinskega muzeja Travnik. Leta 1984 je diplomirala iz umetnostne zgodovine v Beogradu. Je organizatorica in vodja dolgoletnega programa restavracije in revitalizacije srednjeveške trdnjave Stari grad v Travniku. Ima bogate izkušnje iz varstva materialne in nematerialne kulturne dediščine. Implementirala je številne projekte s področja varstva kulturne dediščine in arheologije. Od leta 1993 je urednica časopisa za kulturo Divan BZK Preporod Travnik.

Nedžad Kapidžić, zaključil je kulturno prevajalsko šolo v Derventi. Leta 2003 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Tuzli in pridobil naziv profesor zgodovine in geografije. Leta 2015 je bil angažiran s strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport kot svetovalec za zgodovino. Od leta 2014 je strokovni sodelavec na kulturoloških projektih Zveze turističnih vodnikov RS. Sodeloval je na več projektih USAID-a in Ameriške ambasade v BiH. Od leta 2015 je član Evropskega združenja predavateljev zgodovine. Je organizator več poletnih šol za učence iz cele BiH.

Arjana Tafro-Buljubašić, diplomirana ekonomistka in magistra političnih ved. Je strokovnjakinja za poslovno komuniciranje, promocijo, marketing, korporacijsko komuniciranjem tržno orientirano komuniciranje, brand managementa in odnose z javnostmi.

Aida Zubčević, magistra farmacije in lastnica podjetja »Faveda« iz Sarajeva. Je članica mednarodne ženske podjetniške mreže. S svojim timom kontinuirano dela na področju izobraževanja žensk na podeželju s ciljem njihovega ekonomskega opolnomočenja in ozaveščanja o pomenu varstva naravnih dobrin.

Azra Čolić, diplomirana ekonomistka z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v bankah, kot so BBI, Raiffeisen, Privredna banka, Investicijska banka F BiH idr.

Ivana Bunoza, diplomirana ekonomistka, strokovnjakinja za izdelavo finančne strategije, cen storitev, finančnih načrtov s poudarkom na trajnostnih finančnih načrtih. Ima bogate delovne izkušnje v Upravi za inšpekcijo Žuapnije zapadno-hercegovačke, je pomočnica ravnatelja in izvršna direktorica za ekonomske posle JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Nejra Zubčević, diplomirana pravnica. Študentka magistrskega študija na Pravni fakulteti v Sarajevu. Ima velike izkušnje z delom v nevladnem sektorju in sodelovala je na številnih projektih.

Mirela Džinić, samostojna oblikovalka s 13-letnimi izkušnjami v bančnem sektorju. S svojimi stvaritvami je sodelovala na številnih sejmi mode in organizirala številne samostojne modne revije. Ima bogate izkušnje iz procesa razvoja modnih proizvodov in kreiranja vizualne podobe pri ustvarjanju znamke. Je kreatorka lastne modne linije Wearable Art, ki neguje in združuje tradicionalne in sodobne elemente. Trenutno je zaposlena kot modelarka v konfekcijski industriji.

Dejan Križaj raziskuje specifike turistične inovativnosti in njenega spodbujanja. Od 2006 je predsednik strokovne komisije pozivov Slovenske turistične organizacije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za ustvarjalne in inovativne turistične predloge in dosežke, Snovalec in Sejalec, ter idejni vodja projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije. Omenjeni in drugi projekti so prejeli mednarodna priznanja UNWTO, OECD in EU. Poučuje na področju e-turizma in inovativnosti v turizmu. Je urednik revije Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal.

Tina H. Zakonjšek je prve izkušnje s področja turizma nabirala na Mednarodnem inštitutu za turizem in Nacionalnem turističnem združenju, danes pa je direktorica Zavoda Novi turizem in soustanoviteljica Zavoda GoodPlace. Ukvarja se predvsem z nacionalnimi projekti spodbujanja inovativnosti (Sejalec, Snovalec, BTPS) in trajnosti (Zelena shema slovenskega turizma), pri čemer na obeh področjih tesno sodeluje s Slovensko turistično organizacijo. Izvaja izobraževanja in delavnice s področja inovativnega in trajnostnega turizma za destinacije in ponudnike. Je presojevalka za mednarodne standarde Green Destinations in Slovenia Green (za destinacije) ter Travelife in Green Globe (za ponudnike).

Neja Petek je direktorica agencije za marketing v turizmu NeaCulpa, specializirane za oblikovanje turističnih produktov in turističnih tržnih znamk, pripravo strategij trženja v turizmu in zgodbarjenje. Na področju kulturnega in kreativnega turizma ima izkušnje tako z vidika strateškega načrtovanja razvoja tovrstnega turizma kot tudi z vidika pozicioniranja in celostne komunikacije kulturno-turističnih produktov. Jan Klavora, direktor turistične agencije GoodPlace, ima s področja oblikovanja turističnih produktov in programov dolgoletne izkušnje. Med drugim je z Biotehniško fakulteto sodeloval pri razvoju produkta opazovanja medvedov na Kočevskem, z nemškim partnerjem Ulijem Stanciujem razvija produkt daljinske kolesarske poti TransSlovenia, v Idriji pa je razvijal in oblikoval programe UNESCO dediščina živega srebra. V Sloveniji izvaja izobraževanja in svetovanja za destinacije in ponudnike s področja kolesarskega turizma, medtem ko Danube Competence Centru svetuje pri evalvaciji obstoječih in razvoju novih turističnih produktov.

Jana Apih ima 18 let izkušenj na področju trženja, strateškega načrtovanja in razvoja turizma. Kariero v turizmu je začela kot vodja projektov na Slovenski turistični organizaciji, nato prevzela vodenje marketinške agencije Marethica ter kasneje oddelka za marketing na turistični agenciji Globtour. Svojo pot je nadaljevala v marketinški agenciji za turizem Toleranca Marketing, kjer je sodelovala pri razvoju turističnih produktov in gradnji blagovnih znamk. Leta 2012 je z 12 soustanovitelji ustanovila Zavod tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, ki ga tudi vodi, v letu 2016 pa je postala tudi solastnica potovalne agencije GoodPlace s poudarkom na zelenih in aktivnih programih.

Tomaž Stritar, univ. dipl. socialni delavec in direktor Zavoda za razvoj socialnega podjetništva. Specializiran je za področje podpornega okolja za socialno podjetništvo, ki vključuje načrtovanje, osnovanje in vodenje start-up socialnih podjetij. Posebej deluje na področju iskanja primernih poslovnih modelov in virov financiranja. Inovira različna metodološka orodja, ki se uporabljajo pri vključevanju ranljivih skupin na trg dela. Piše priročnike na temo osnovanja socialnega podjetja.  

Vid Tratnik, univ. dipl. psiholog, predsednik Kulturno izobraževalnega društva PiNA, dolgoletne izkušnje v projektnem delu, programski vodja in kasneje predsednik Kluba študentov občine Koper ter vodja odbora za izobraževanje pri Zvezi študentskih klubov Slovenije, strokovni sodelavec Mladinskega sveta Slovenje, svetovalec za financiranje iz sredstev EU za različna podjetja, projektni menedžer za projekte EU: Competitive Edge in Backpacking Journalism. Mladinski trener in facilitator dogodkov na več kot 30 konferencah in usposabljanjih, specializiran za razvoj novih didaktičnih metod, priprave priročnikov in drugih učnih gradiv.

Ema Weixler, univ. dipl. kulturologinja in socialna antropologinja, strokovna sodelavka, ki deluje na področju integracije načela enakosti spolov. Kot projektna vodja načrtuje in koordinira aktivnosti v sklopu nacionalnih in mednarodnih projektov, posvečenih opolnomočenju in emancipaciji žensk. Kot sodelavka koordinira in izvaja projektne aktivnosti s področja trajnostnega razvoja. Navdušuje se nad storitvenim oblikovanjem, družbeno odgovornim oglaševanjem in drugimi kreativnimi oblikami družbenega inoviranja. Poleg družboslovnega znanja je v svojih preteklih delovnih izkušnjah razvila tudi kompetence za uspešno opravljanje dela v okviru komerciale, marketinga, administracije in poslovanja.