Poziv za vključitev na usposabljanje

U okviru projekta „Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene“, čiju realizaciju financira Ministarstvo za vanjske poslove Republike Slovenije iz programa Međunarodne regionalne saradnje, nevladina organizacija PiNA (Kulturno izobraževalno društvo PiNA) u sudjelovanju sa Zavičajnim muzejom, Udruženjem poslovnih žena u BiH, Centrom za edukaciju Mladih i  Udruženjem za promociju i razvoj kreativnog izražavanja „Kreativni svijet“ iz Travnika te Agencijom za kulturnu-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala, Udruženjem žena „Viktorija 99“ iz Jajca i Asocijacijom mladih Vinac iz Vinca raspisuje poziv za upis na 100 satnu obuku iz socijalnog poduzetništva i turizma za žene.

 

Opis obuke

Sa namjenom povećanja sposobnosti i mogućnosti zapošljavanja žena, ostvarivanja što većeg broja autonomnih zaposlenja, razvoja i obogaćenja turističke ponude u regiji preko očuvanja kulturne baštine te postizanja jednakopravnosti žena na trgu rada izvodi se edukativni mentorski program socijalnog poduzetništva i turizma za žene.

 

Program

U periodu od druge polovine septembra do početka decembra 2017., koliko traje obuka, učesnice će imati priliku da steknu znanja sa sljedećih područja:

 

Modul 1: Uvod u edukaciju – socijalno, društveno poduzetništvo, šta je to?

- Uvod u obrazovanje, upoznavanje sa aktivnostima, team building;

- Otkrivanje i identifikacija kompetencija poduzetnica;

- Socijalno poduzetništvo i socijalno-poduzetničke ideje;

- Šta je trg/tržište i kako pristupiti do njega;

- Osnovni aspekti poslovnih planova.

 

Modul 2: Zakonodavstvo, projektni i finansijski management:

- Zakonodavni okviri, pravne osobe i njihova registracija sa posebnim akcentom na zakonodavne okvire u socijalnom poduzetništvu;

- Projektni management;

- Poslovno administrativno vođenje sa osnovama računovodstva;

- Uspješno komuniciranje i PR za bolju vidljivost produkata.

 

Modul 3: Valorizacija kulturne baštine u svrhu razvoja selektivnih oblika turizma:

- Kratka uputa u prošlost BiH i počeci razvoja turizma u Srednjebosanskom kantonu - »Od Kulina bana i dobrijeh dana«;

- Kulturno-(h)istorijska/povijesna baština i društvene znamenitosti Srednjebosanskog kantona;

- Stari tradicionalni i umjetnički bosansko-hercegovački zanati i njihova primjena u turističke namjene;

- Tekstilna ornamentika i skriveni svijet bosanskih žena;

- Jestiva (h)istorija/povijest BiH. Ćevap kao državni simbol?

 

Modul 4: Upravljanje i trženje u kulturnom i kreativnom turizmu:

- Management u kulturnom i kreativnom turizmu;

- Trženje u kulturnom i kreativnom turizmu, branding, izrada i trženje suvenira;

- Dizajniranje turističkih produkata i programa – teorija i primjeri dobre prakse;

- Inovativnost i   kreativnost   u   turizmu   sa  akcentom na   inovacijama   u   kulturnom i kreativnom turizmu;

- Održivost u turizmu sa akcentom na kulturni komponenti;

- Stazama Kreativnog svijeta i dobrih poduzetničkih ideja.

 

Modul 5: Ideje za budućnost: poslovne ideje, poslovni planovi – praktični rad:

- Predstavljanje poslovnih ideja i davanje povratnih informacija:

- Uslužno kreiranje i prototipiranje poslovnih ideja;

- Prodaja, business pitch, evaluacija;

- Predstavljanje poslovnih ideja pred komisijom i izbor pobjedničke ideje.

 

Kome je namijenjeno i šta nudi

Obuka je namijenjena isključivo inovativnim i kreativnim ženama sa poslovnom idejom i djelatnošću, koju sa usvajanjem novih znanja i vještina žele poboljšati, usavršiti i spraviti u realnost. Odabir polaznica obuke bit će zasnovan na potencijalu i inovativnost poslovne ideje. Uporedo sa pohađanjem obuke učesnice će raditi na razradi svojih poslovnih ideja i izradi poslovnih modela.  Usvajanjem novih znanja i vještina potrebnih za nadogradnju poslovne ideje, učesnicama po završenoj obuci dajemo i mogućnost mentoriranja u okviru ženskog inkubatora za socijalno poduzetništvo i turizam koji će biti stacioniran u Travniku, sa ispostavom u Jajcu. Sve putne troškove nastale uslijed obuke za 24 kandidatkinje sa najboljom i najkvalitetnijom poslovnom idejom pokrit će organizatori obrazovanja.

 

Raspored i lokacija

Obuka iz socijalnog poduzetništva i turizma bit će realizirana u Travniku i Jajcu. Predavanja i tereni vršit će se četvrtkom i petkom u terminu od 16.00 do 19.00  sati, subotama od 10.00 do 16.00 sati i nedjeljama od 10.00 do 13.00 sati.

 

Početak i vrijeme trajanje obuke

Cjelokupna obuka trajat će u periodu od druge polovine septembra do početka decembra 2017.  Prisustvo na predavanjima obavezno je u opsegu od 70%.

 

Prijava

Prijavite se možete tako što ispunite Prijavni formular (klik) te joj priložite još svoju biografiju (CV) u Europass obliku. Prijavnicu i biografiju pošaljite najkasnije do 22. 09. 2017. godine na e-mail adresu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. i Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ili predajte lično u fizičkom obliku u Centru mladih Travnik, Mali trg bb, 72270 Travnik ili u Agenciji za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, Sv. Luke 15, 70101 Jajce.

 

Postupak izbora

Odabrane kandidatkinje/timovi kandidatkinja sa najinovativnijim poslovnim idejama dobit će pravo besplatne obuke i refundiranih putnih troškova. Izbor će izvršit komisija, koju će sastavljati programski vođa i podpredsjednik organizacije PiNA, direktori Centra za edukaciju mladih Travnik i Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. U koliko se pokaže potreba sa kandidatkinjama ćemo obavit i razgovore odnosno iste će biti pozvane ka dodatnim obrazloženjima. O rezultatima izbora bit ćete obavještene najkasnije sedmicu/tjedan dana pred početkom obuke.

 

Za više informacija o obuci i poteku obuke kontaktirajte:

 

Centar za edukaciju mladih Travnik                                 

A: Bosanska 131, 72270 Travnik

T: +387 30 511 565
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

S: www.cem.ba

 

Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca

A: Sv. Luke 15, 70101 Jajce

T: +387 30 658 268

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

S: www.agencija-jajce.ba

 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

A: Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper, Slovenija

T: +386 5 6300 320

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

S: www.pina.si