Opis projekta

Projekt »Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH« naslavlja problem ekonomske neenakosti žensk preko podpiranja socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjebosanskem kantonu, s ciljem dvigniti enakopravnost spolov v regiji preko usposabljanja in podpornega okolja za povečanje prihodkov žensk v socialnem podjetništvu in turizmu.

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2017–15. 10. 2019

NOSILEC PROJEKTA: PiNA

PROJEKTNI PARTNERJI:  Centar za edukaciju mladih Travnik (BiH), JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca (BiH), Zavičajni muzej Travnik (BiH), Uduženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini (BiH), Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik (BiH), Udruženje žena “Viktorija 99” Jajce (BiH), Asocijacija mladih Vinac Jajce (BiH).

PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Ministrstvo RS za zunanje zadeve, program Mednarodnega razvojnega sodelovanja

REFERENČNA ŠTEVILKA PROJEKTA: C1811-17-000027

KLJUČNE BESEDE: SOCIALNO PODJETNIŠTVO, TURIZEM, ŽENSKE, OPOLNOMOČENJE

 

OPIS PROJEKTA:

Projekt bo pripomogel k reševanju problema ekonomske neenakosti žensk preko podpiranja socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjebosanskem kantonu, ki razume vključevanje žensk in razvoj kulturnega turizma kot razvojni potencial. S partnerji s področja pravic žensk, razvoja turizma in podjetništva bomo izvajali praktična usposabljanja za krepitev menedžerskih in osebnostnih kompetenc za ženske in nadgradili podjetniški inkubator CEM Travnik s programom Ženski inkubator socialnega podjetništva in turizma za ženske, ki bodo razvijale ter uvajale produkte in storitve z družbenim učinkom na trg. Za trajno podporo podjetnicam bomo izvedli usposabljanje za krepitev partnerskih in drugih NVO kot podpornih okolij za socialno podjetništvo za ženske in ozaveščevalne aktivnosti (konferenca, promocija podjetnic) o problematiki žensk in socialnega podjetništva v BiH, podjetnic samih in dobrih praks. Zagnali bomo čezsektorsko mrežo za krepitev enakosti spolov in večanja zaposlitev žensk.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

- izobraževalni program socialnega podjetništva za ženske na področju ohranjanja kulturne dediščine in turizma;

- izobraževalni mentorski program za NVO za krepitev podpornega okolja za socialno podjetništvo za ženske na področju kulturne dediščine in turizma;

- ženski inkubator socialnega podjetništva in turizma;

- mreža za spodbujanje socialnega podjetništva za ženske in enakosti spolov v turizmu;

- medijska ozaveščevalna kampanja o pomenu enakosti spolov in vključenosti žensk v socialno podjetništvo na področju kulturne dediščine in turizma.