Novice

Študijski obisk

V okviru projekta Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH smo od 23. do 29. 9. gostili šestdnevni študijski obisk nevladnih organizacij in iniciativ ter drugih institucij iz Bosne in Hercegovine. Z udeleženci iz Travnika, Jajca, Kupresa, Livna, Drvarja in Mostarja smo v sklopu študijskega obiska obiskali Ministrstvo za zunanje zadeve, kreativni center Poligon, zadrugo oblikovalcev in ustvarjalcev - ZoofaABC Accelerator, Istrske hiškeinkubator Friuli Innovazionikooperativo Zeroidee/Puntozero, coworking IdrijaTopilnico in Antonijev RovHišo Zelišč, izdelovalce lesenih koles Annum bicyclesbolnico Franja in Gozdni selfness.  

Študijski obisk je tako njim kakor tudi nam kot organizatorju omogočil izmenjavo izkušenj in tkanje bodočih partnerstev.

Vabljeni k ogledu fotogalerije. 

 

Poziv za vključitev v inkubator

24. avgusta 2018 smo z namenom prispevanja k reševanju problema ekonomske neenakosti žensk s pomočjo (socialnega) podjetništva in turizma ter sorodnih panog v BiH, objavili Poziv za vključitev v inkubator, ki ga najdete tukaj: Javni_poziv_inkubator_24.8.2018.pdf.

Namen inkubatorja je nuditi podporno okolje za razvoj in implementacijo poslovnih idej ter odpiranje novih delovnih mest skozi usposabljanje, mentorstvo in coaching, finančno podporo, prostor in podporo v marketinških aktivnostih.

Prijavite se tako, da izpolnite prijavni obrazec: Prijavni_formular_24.8.2018.pdf

Rok za prijavo je 24. september 2018.

Dodatna pojasnila glede poziva za vključitev v program inkubatorja

Začetni Start-up paket v občini Travnik - Podporni sklad za samozaposlitev v občini Travnik je omejen na poslovanje v občini Travnik.

Kandidatke, ki se želijo potegovati za sredstva v višini 10.000 KM, morajo do 21. septembra 2018 poslati prijavo BeeZone inkubatorja (CEM Travnik). Javni razpis in obrazci so na voljo na tej spletni strani: http://cem.ba/public-public-public-support-free-free-inclusive-incubator-beezone/.

Kandidatke, ki niso upravičene do sredstev, bodo lahko še vedno uporabljale druge storitve znotraj programa. Na javni razpis za vključitev v program inkubatorja za socialno podjetništvo in turizem za ženske se lahko prijavijo vse kandidatke, ne glede na to, da ne bodo koristile sredstva iz podpornega sklada in začele s poslovanjem  v občini Travnik.

Izobraževanje za NVO v BIH

NVO sektor v BiH ima velik potencial ustvarjanja socialnih podjetij in vpliva na zaposlovanje, zato smo v času od 6. do 12. aprila 2018 v Livnu, Kupresu, Mostarju, Travniku in Jajcu izvedli izobraževalni mentorski program za nevladne organizacije za krepitev podpornega okolja za socialno podjetništvo za ženske in turizem. Aktivnosti se je udeležilo 19 predstavnikov iz 13 nevladnih organizacij. Poleg tega smo se sestali tudi s ključnimi akterji (COD Jajce, Vlada Hercegbosanske županije, Ekonomski fakultet (Studij turizma), Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar, Grad Livno, Općina Kupres in NVO) za razvoj turizma in socialnega podjetništva, s katerimi smo preverili potrebe in možnosti za izgradnjo podpornih okolij v posameznih lokalnih skupnosti za zagotovitev dolgoročnosti projekta. 

V okviru programa bomo do konca projekta, z namenom kontinuiranega nudenja podpore organizacijam, spremljanja njihovega napredka in trajnosti rezultatov, zanje izvajali mentorstvo in "coaching".

Galerija slik s srečanj je dostopna na povezavi.