Poziv za vključitev v inkubator

24. avgusta 2018 smo z namenom prispevanja k reševanju problema ekonomske neenakosti žensk s pomočjo (socialnega) podjetništva in turizma ter sorodnih panog v BiH, objavili Poziv za vključitev v inkubator, ki ga najdete tukaj: Javni_poziv_inkubator_24.8.2018.pdf.

Namen inkubatorja je nuditi podporno okolje za razvoj in implementacijo poslovnih idej ter odpiranje novih delovnih mest skozi usposabljanje, mentorstvo in coaching, finančno podporo, prostor in podporo v marketinških aktivnostih.

Prijavite se tako, da izpolnite prijavni obrazec: Prijavni_formular_24.8.2018.pdf

Rok za prijavo je 24. september 2018.