Z zadnjim modulom se je zaključilo usposabljanje za ženske

V sklopu projekta "Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH" smo od septembra do decembra 2017 v sklopu petih modulov izvedli skupno 100 ur usposabljanja za ženske iz socialnega podjetništva in kulturnega turizma. Usposabljanje, ki je potekalo v Travniku in Jajcu, je udeleženkam prineslo nova znanja s področja socialnega podjetništva, zakonodaje, osnov ustanavljanja podjetja, financ, valorizacije kulturne dediščine, kulturnega turizma, poslovnega načrtovanja in razvoja poslovnih idej. Usposabljanje je bilo v prvi vrsti namenjeno izobraževanju in podpori kandidatkam, ki so se prijavile na razpis, da lahko prepoznajo podjetniške priložnosti v okolju in razvijejo svojo idejo.  Podjetnice so v tem času na idejni ravni razvile naslednje produkte: kavarna in izložbeni ter prireditveni prostor, zadruga za ročne izdelke na osnovi tradicionalnih obrti in motivov, turistična agencija in paketi vodenja po kulturni dediščini in prezentacija tradicionalnih izdelkov in kulture v obliki avlije idr.

S koncem usposabljanja pa se projekt ne zaključuje, temveč vstopa v novo fazo. Partnerji projekta bodo namreč v prihodnjih mesecih pripravili obsežnejšo medijsko kampanjo za promocijo ženskega podjetništva in socialnega podjetništva v BiH. V pripravi je odprtje inkubatorja za socialno podjetništvo in turizem za ženske ter spremljajoči razpis za sprejem podjetnic s poslovnimi idejami s tega področja. Nastal pa bo tudi priročnik na temo socialnega podjetništva in kulturnega turizma.

DSC00865DSC00865DSC00865DSC00865DSC00865