Študijski obisk

V okviru projekta Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH smo od 23. do 29. 9. gostili šestdnevni študijski obisk nevladnih organizacij in iniciativ ter drugih institucij iz Bosne in Hercegovine. Z udeleženci iz Travnika, Jajca, Kupresa, Livna, Drvarja in Mostarja smo v sklopu študijskega obiska obiskali Ministrstvo za zunanje zadeve, kreativni center Poligon, zadrugo oblikovalcev in ustvarjalcev - ZoofaABC Accelerator, Istrske hiškeinkubator Friuli Innovazionikooperativo Zeroidee/Puntozero, coworking IdrijaTopilnico in Antonijev RovHišo Zelišč, izdelovalce lesenih koles Annum bicyclesbolnico Franja in Gozdni selfness.  

Študijski obisk je tako njim kakor tudi nam kot organizatorju omogočil izmenjavo izkušenj in tkanje bodočih partnerstev.

Vabljeni k ogledu fotogalerije. 

 

Dodatna pojasnila glede poziva za vključitev v program inkubatorja

Začetni Start-up paket v občini Travnik - Podporni sklad za samozaposlitev v občini Travnik je omejen na poslovanje v občini Travnik.

Kandidatke, ki se želijo potegovati za sredstva v višini 10.000 KM, morajo do 21. septembra 2018 poslati prijavo BeeZone inkubatorja (CEM Travnik). Javni razpis in obrazci so na voljo na tej spletni strani: http://cem.ba/public-public-public-support-free-free-inclusive-incubator-beezone/.

Kandidatke, ki niso upravičene do sredstev, bodo lahko še vedno uporabljale druge storitve znotraj programa. Na javni razpis za vključitev v program inkubatorja za socialno podjetništvo in turizem za ženske se lahko prijavijo vse kandidatke, ne glede na to, da ne bodo koristile sredstva iz podpornega sklada in začele s poslovanjem  v občini Travnik.

Poziv za vključitev v inkubator

24. avgusta 2018 smo z namenom prispevanja k reševanju problema ekonomske neenakosti žensk s pomočjo (socialnega) podjetništva in turizma ter sorodnih panog v BiH, objavili Poziv za vključitev v inkubator, ki ga najdete tukaj: Javni_poziv_inkubator_24.8.2018.pdf.

Namen inkubatorja je nuditi podporno okolje za razvoj in implementacijo poslovnih idej ter odpiranje novih delovnih mest skozi usposabljanje, mentorstvo in coaching, finančno podporo, prostor in podporo v marketinških aktivnostih.

Prijavite se tako, da izpolnite prijavni obrazec: Prijavni_formular_24.8.2018.pdf

Rok za prijavo je 24. september 2018.

Izobraževanje za NVO v BIH

NVO sektor v BiH ima velik potencial ustvarjanja socialnih podjetij in vpliva na zaposlovanje, zato smo v času od 6. do 12. aprila 2018 v Livnu, Kupresu, Mostarju, Travniku in Jajcu izvedli izobraževalni mentorski program za nevladne organizacije za krepitev podpornega okolja za socialno podjetništvo za ženske in turizem. Aktivnosti se je udeležilo 19 predstavnikov iz 13 nevladnih organizacij. Poleg tega smo se sestali tudi s ključnimi akterji (COD Jajce, Vlada Hercegbosanske županije, Ekonomski fakultet (Studij turizma), Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar, Grad Livno, Općina Kupres in NVO) za razvoj turizma in socialnega podjetništva, s katerimi smo preverili potrebe in možnosti za izgradnjo podpornih okolij v posameznih lokalnih skupnosti za zagotovitev dolgoročnosti projekta. 

V okviru programa bomo do konca projekta, z namenom kontinuiranega nudenja podpore organizacijam, spremljanja njihovega napredka in trajnosti rezultatov, zanje izvajali mentorstvo in "coaching".

Galerija slik s srečanj je dostopna na povezavi. 

Udeleženke usposabljanja predstavile svoja dela

Veseli nas, da se rezultati usposabljanja že kažejo. Skupina udeleženk je namreč pred dnevi v Zavičajni muzej Travnik na razstavi, ki so jo poimenovali »Izložba artefakta PoduzETNIonica«, predstavila svoja ročna dela. Razstavljena dela na eni strani predstavljajo korak naprej proti podjetniški poti udeleženk in spodbudo, da je končno prišel čas, da svojo obrt z izdelanim poslovnim pristopom pokažejo širši množici. Po drugi strani pa ročna dela, ki izhajajo iz tradicionalnih obrti, pomenijo novo turistično ponudbo kraja in širšega območja. 

Katalog razstave

Z zadnjim modulom se je zaključilo usposabljanje za ženske

V sklopu projekta "Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH" smo od septembra do decembra 2017 v sklopu petih modulov izvedli skupno 100 ur usposabljanja za ženske iz socialnega podjetništva in kulturnega turizma. Usposabljanje, ki je potekalo v Travniku in Jajcu, je udeleženkam prineslo nova znanja s področja socialnega podjetništva, zakonodaje, osnov ustanavljanja podjetja, financ, valorizacije kulturne dediščine, kulturnega turizma, poslovnega načrtovanja in razvoja poslovnih idej. Usposabljanje je bilo v prvi vrsti namenjeno izobraževanju in podpori kandidatkam, ki so se prijavile na razpis, da lahko prepoznajo podjetniške priložnosti v okolju in razvijejo svojo idejo.  Podjetnice so v tem času na idejni ravni razvile naslednje produkte: kavarna in izložbeni ter prireditveni prostor, zadruga za ročne izdelke na osnovi tradicionalnih obrti in motivov, turistična agencija in paketi vodenja po kulturni dediščini in prezentacija tradicionalnih izdelkov in kulture v obliki avlije idr.

S koncem usposabljanja pa se projekt ne zaključuje, temveč vstopa v novo fazo. Partnerji projekta bodo namreč v prihodnjih mesecih pripravili obsežnejšo medijsko kampanjo za promocijo ženskega podjetništva in socialnega podjetništva v BiH. V pripravi je odprtje inkubatorja za socialno podjetništvo in turizem za ženske ter spremljajoči razpis za sprejem podjetnic s poslovnimi idejami s tega področja. Nastal pa bo tudi priročnik na temo socialnega podjetništva in kulturnega turizma.

Preberi več

Zaključen že 4. modul usposabljanja – tokrat so se podjetnice zbrale v Jajcu

"Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BIH" je projekt, ki združuje bodoče podjetnice z vizijo na področju kulturnega turizma in socialnega podjetništva. Udeleženke usposabljanj so uspešno zaključile že 4 module ter se v tem času, poleg teambulindinga in spoznavanja osnovnih podjetniških pojmov, seznanile z osnovami financ, področjem kulturne dediščine in (kulturni) turizem. Prvi trije moduli so potekali v Travniku, kjer sta bodoče podjetnice gostila Centar za edukaciju mladih Travnik in Zavičajni muzej Travnik, četrtega pa JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca v Jajcu.

Več slik si lahko pogledate na Facebook strani projekta.

V Travniku (BiH) se je začelo usposabljanje 25 podjetnic

V Travniku (BiH) smo v sklopu projekta "Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BIH" pričeli z usposabljanjem, ki se ga je udeležilo 25 podjetnic.

4-dnevni modul, ki je potekal med 28. 9. in 1. 10. 2017, je bil namenjen spoznavanju ključnih lastnosti socialnega in ženskega podjetništva, družbeno odgovornega podjetništva, družbenih inovacij ter kulturnega turizma. Udeleženke so oblikovale podjetniške ekipe, ki so nato razvijale svoje podjetniške ideje in preverjale, kako socialno podjetniško idejo aplicirati v realnosti. Trenerji in mentorji so velik poudarek dali pristopu learning by doing ter razvoju poslovnih idej s pomočjo kreativnih in inovativnih pristopov.

Udeleženke so spoznavale, zakaj je interdisciplinarno povezovanje in medpanožno sodelovanje ter identificiranje stičnih točk in skupnih priložnosti pomembno za podjetniško pot. Zadnji dan je bil namenjen individualnemu mentorstvu, spoznavanju z osnovami analize trga, kupcev in konkurence; kjer so mentorji in kandidatke oblikovali prvi vprašalnik o problemu ali potrebi, ki jo produkt ali storitev rešuje ter se seznanili z napotki, kako izvesti intervjuje s ciljnimi uporabniki. Drugi modul bo od 12. do 15. 10. 2017.