Edukacija za NVO u BIH

Nevladin sektor u BiH ima veliki potencijal za uspostavljanje socijalnih poduzeća i utjecaj na zapošljavanje. Stoga je od 6. do 12. aprila 2018. godine u Livnu, Kupresu, Mostaru, Travniku i Jajcu proveden obrazovni mentorski program za nevladine organizacije za jačanje posticajnog okruženja za socijalno poduzetništvo za žene i turizam. Na aktivnostima je sudjelovalo 19 predstavnika iz 13 nevladinih organizacija. Osim toga, susreli smo se s ključnim akterima (COD Jajce, Vlada Hercegbosanske županije, Ekonomski fakultet (Studij turizma), Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar, Grad Livno, Općina Kupres i NVO) u razvoju turizma i socijalnog poduzetništva s kojima smo potvrdili potrebe i mogućnosti za izgradnju posticajnih sredina u pojedinim lokalnim zajednicama kako bismo osigurali održivost projekta.

U okviru programa provodit ćemo mentoriranje i coaching kako bi kontinuirano pružali podršku organizacijama, pratili njihov napredak i održivost rezultata. 

Galerija slika sa sastanaka dostupna je na linku.