Polaznice treninga predstavile su svoje radove

Drago nam je što su rezultati treninga već vidni. Grupa polaznica prezentirala je ručne radove u Zavičajnom muzeju Travnik na izložbi, nazvani "Izložba predmeta PoduzETNIonica". Izloženi radovi s jedne strane predstavljaju korak naprijed prema poduzetničkom putu žena i poticaj da je vrijeme konačno došlo pokazati svoje zanate s razvijenim poslovnim pristupom široj javnosti. S druge strane, ručni radovi, na osnovi tradicionalnih zanata, znače novu turističku ponudu mjesta i šireg područja.

Katalog