Učesnici obuke su uspješno završili 4 modula

"Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u Bosni i Hercegovini" je projekat koji okuplja buduće poduzetnice sa vizijom u oblasti kulturnog turizma i socijalnog poduzetništva. Učesnici obuke su uspješno završili 4 modula, a za to vrijeme, pored teambuildinga i upoznavanja sa osnovnim poslovnim konceptima, upoznale su se i sa osnovama finansija, područjem kulturnog nasljeđa i (kulturnog) turizma. Prva tri modula održana su u Travniku, gdje su buduće poduzetnice ugostili Centar za edukaciju mladih Travnik i Zavičajni muzej Travnik. Četvrti modul je ugostila JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca u Jajcu.


Više slika možete vidjeti na Facebook stranici projekta.