Objavljen poziv za uključenje na obuku iz socijalnog poduzetništva i turizma za žene

Otvorene su prijave za uključenje na edukativno-obrazovni mentorski program socijalnoga poduzetništva za žene sa područja očuvanja kulturne baštine i turizma. Program edukacije obuhvata više strateških i praktičnih modula kao što su:

- Uvod u edukaciju – socijalno, društveno odgovorno poduzetništvo;

- Zakonodavstvo, projektni i finansijski/financijski management;

- Kulturna baština;

- Kulturni turizam;

- Poslovne ideje, poslovni planovi – praktični rad.

 

 

Kandidatkinje će pridobiti potrebne menedžerske i lične kompetencije za ulazak u svijet socijalnog poduzetništva i turizma. Obuka će se održati Tavniku i Jajcu, a detaljan program i raspored predavanja obuke bit će objavljeni u toku mjeseca augusta.  

 

Zainteresirane kandidatkinje mogu se prijaviti preko prijavnog formulara (klik) najkasnije do 14. 9. 2017. godine. Više o uslovima/uvjetima prijave i o samom pozivu možete naći u raspisnoj dokumentaciji (klik).   

 

Od prijavljenih kandidatkinja izabrat ćemo 24 polaznice, koje će po završetku obuke imati pravo uključenja u Ženski inkubator socijalnog poduzetništva i turizma.