Vijesti

Polaznice treninga predstavile su svoje radove

Drago nam je što su rezultati treninga već vidni. Grupa polaznica prezentirala je ručne radove u Zavičajnom muzeju Travnik na izložbi, nazvani "Izložba predmeta PoduzETNIonica". Izloženi radovi s jedne strane predstavljaju korak naprijed prema poduzetničkom putu žena i poticaj da je vrijeme konačno došlo pokazati svoje zanate s razvijenim poslovnim pristupom široj javnosti. S druge strane, ručni radovi, na osnovi tradicionalnih zanata, znače novu turističku ponudu mjesta i šireg područja.

Katalog

Sa posljednjim modulom završila se je obuka za žene

U okviru projekta „Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u Bosni i Hercegovini” je od septembra do decembra 2017. godine u sklopu pet modula izvodeno ukupno 100 sati obuke za žene o društvenom poduzetništvu i kulturnom turizmu. Trening, koji se je održao u Travniku i Jajcu, je sudionicama dao nova znanja u području socijalnog poduzetništva, zakonodavstva, osnove postavljate poslovanja, financija, valorizacije kulturne baštine, kulturnog turizma, poslovnog planiranja i razvoja poslovnih ideja. Obuka je prvenstveno bila usmjerena na obrazovanje i podršku kandidatkinjama, koje su se prijavile na poziv, kako bi prepoznale poduzetničke prilike u okolišu i razvile svoju poslovnu ideju. Poduzetnice su na idejni razini razvile sljedeće proizvode: kafić i izložbeni prostor te prostor za događaje, zadruga za ručne proizvode na temelju tradicionalnih motiva i obrti, turistička agencija, paketi i vodstva kroz kulturnu baštinu, prezentacija tradicijskih proizvoda i kulture u obliku avlije i dr.

S krajom usavršavanja projekt se ne završava, ali ulazi u novu fazu. U narednim mjesecima projektni partneri pripremit će širu medijsku kampanju za promicanje ženskog poduzetništva i socijalnog poduzetništva u BiH. U pripremi je otvaranje Inkubatora za socijalno poduzetništvo i turizam za žene i prateći poziv za prijam poduzetnica s poslovnim idejama u ovom području. Također će se izraditi priručnik o socijalnom poduzetništvu i kulturnom turizmu.

Opširnije

U Travniku započela je obuka 25 preduzetnica

U Travniku (BiH), u okviru projekta "Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene", započela je obuka 25 preduzetnica.

Cilj 4-dnevnog modula, koji se održao od 28. septembra do 1. oktobra 2017. godine, bio je upoznavanje sa ključnim karakteristikama društvenog i ženskog preduzetništva, društveno odgovornog preduzetništva, društvenih inovacija i kulturnog turizma. Učesnice su formirale preduzetnički timove, koji su zatim razvili svoje preduzetničke ideje i provjerili kako u stvarnosti primijeniti socijalnu preduzetničku ideju. Treneri i mentori stavili su veliki naglasak na učenje kroz rad i razvoj poslovnih ideja kroz kreativne i inovativne pristupe.

Učesnice su saznale zašto su interdisciplinarno umrežavanje, međusektorska saradnja i identifikacija tačaka kontakta i zajedničkih prilika važni za preduzetnički put. Poslednji dan bio je posvećen individualnom mentorstvu, upoznavanju osnovnih analiza tržišta, kupaca i konkurencije, gdje su mentori i kandidatkinje formirali prvi upitnik o problemima ili potrebama, koje proizvodi ili usluge rešavaju. Također upoznale su se sa uputstvima o tome kako provesti intervjue sa ciljnim korisnicima. Drugi modul će biti od 12. do 15. oktobra 2017.

Učesnici obuke su uspješno završili 4 modula

"Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u Bosni i Hercegovini" je projekat koji okuplja buduće poduzetnice sa vizijom u oblasti kulturnog turizma i socijalnog poduzetništva. Učesnici obuke su uspješno završili 4 modula, a za to vrijeme, pored teambuildinga i upoznavanja sa osnovnim poslovnim konceptima, upoznale su se i sa osnovama finansija, područjem kulturnog nasljeđa i (kulturnog) turizma. Prva tri modula održana su u Travniku, gdje su buduće poduzetnice ugostili Centar za edukaciju mladih Travnik i Zavičajni muzej Travnik. Četvrti modul je ugostila JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca u Jajcu.


Više slika možete vidjeti na Facebook stranici projekta.

Objavljen je detaljan program usavršavanja

Objavljen je detaljan program sa terminima i lokacijama usavršavanja. Obuka iz socijalnog poduzetništva i turizma bit će realizirana u Travniku i Jajcu. Predavanja i tereni vršit će se četvrtkom i petkom u terminu od 16.00 do 19.00  sati, subotama od 10.00 do 16.00 sati i nedjeljama od 10.00 do 13.00 ili 15.00 sati.

Prvo predavanje počinje u četvrtak, 28. 9. 2017 u 16.00 sati u Centru za edukaciju mladih Travnik, Bosanska 131, Travnik.

Program možete dobiti ovdje (klik).