PiNA

PiNA je organizacija za društveni razvoj, koji se temelji na sljedećim načelima: 

- poštovanju temeljnih ljudskih prava i načela demokratije,

- aktivnom sudjelovanju pojedinaca u zajednici i njihovom kulturnom angažmanu,

- poštovanju okoliša i usmjerenosti u održivi razvoj, 

- kritičnoj misli i djelovanju na principima etike,  

- sve životnom učenju i uvezanom pristupu obrazovanja.  

 

Doprinos ka društvenom razvoju konkretizira kroz sljedeće načine:

- educiranjem i obučavanjem po načelima neformalnog obrazovanja, koji razvijaju vještine, vrijednosti i pristupe značajne za cjelovit razvoj odgovornih pojedinaca,  organiziranjem različnih događaja edukativnog i osvještavanja karaktera kao što su kulturni događaji, konferencije, seminari, sajmovi…,

- izdavanjem gradiva, namijenjenih educiranju i osvještavanju, kao što su priručnici, promocijske brošure, informativni bilteni…,

- izvedbom multimedijskih i internetnih rješenja za osvještavanje i educiranje, kao što su video zapisi, dokumentarni filmovi, internet portali, webinari, intermedijske instalacije, planiranjem i izvođenjem različnih procesa sudjelovanja javnosti pri donošenju odluka o javnim pitanjima,

- akcijama osvještavanja i zagovaranja specifičnih grupa,  

- izradom analiza, mišljenja, preporuka i drugih vrsta ekspertiza,

- izvođenje specifičnih projekata na terenu za postizanje ciljeva i namjena,  

- davanjem potpore, mentoriranjem i coachingom drugim nevladinim organizacijama, socijalnim poduzećima, neformalnim grupama i kreativcima,sudjelovanjem sa domaćim i međunarodnim partnerima tokom izvedbe projekata i povezivanjem u međunarodne organizacijske mreže.