Partneri

Centar za edukaciju mladih Travnik

Centar za edukaciju mladih svakodnevno provodi aktivnosti u okviru rada s mladima, edukacije i informisanja. Tokom svog devetnaestogodišnjeg djelovanja, realizovali smo brojne projekte u zajednici, kojima smo unaprijedili položaj mladih ljudi, zalagali se za zdrave stilove života bez alkohola, droge, duhanskih prerađevina i nasilja, povezivali mlade ljude iz cijele Evrope itd. Naši glavni pravci djelovanja su omladinski rad javno zagovaranje mladih i njihovih prava te provedba obrazovnih programa (neformalna edukacija).

JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca

JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ je osnovana 12.03.2007. godine, s ciljem očuvanja, održavanja, restauracije i unapređenja kulturno-historijskih spomenika i prirodne baštine Općine Jajce, te razvoja i promovisanja turističkih potencijala. Usluge koje nudimo su: očuvanje i unapređenje kulturno-povijesne i prirodne baštine Općine Jajce, prezentacija i promocija 26 nacionalnih spomenika i prirodne baštine Jajca (Vodopad, Plivska jezera, planine itd.), razvoj turizma Općine Jajce, Etno muzej.

Zavičajni muzej Travnik

Zavičajni muzej Travnik utemeljen je 1950. godine. Od 1972.  godine nalazi se u zgradi sagrađenoj u medicinsko-zdravstvene svrhe 1928. godine iz sredstava Rockfelerove fondacije. Stalna izložbena postavka u ovoj zgradi otvorena je za posjete 1975. godine.

Fundus muzeja sadrži oko 80 hiljada eksponata. Zavičajni muzej Travnik danas je jedini zavičajni muzej na području Srednjobosanskog kantona.

Raznovrsnost zbirki i mnoštvo eksponata čine ga neizostavnim mjestom za upoznavanje prošlosti i prirodne baštine travničkog kraja. Stalna izložbena postavka, kao i tematske izložbe, predstavljaju istinsku atrakciju za domaće i inostrane turiste, školske ekskurzije i druge zaljubljenike u tradicionalnu kulturu i običaje svih ljudi i naroda koji od prahistorije naseljavaju ovaj dio BiH.

Muzej upravlja sa Memorijalnim muzejom Rodna kuća Iva Andrića i Tvrđavu Stari grad.

Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini

Udruženje poslovnih žena u BiH je nastalo zbog snažne potrebe za ukazivanjem važnosti uloge i doprinosa BiH žena poduzetnica, njihovog umrežavanja i promocije.

Nekoliko  uspješnih poduzetnica i stručnjakinja iz različitih područja djelovanja (farmacija, mediji, marketing, IT i arhitektura) su pokrenule incijativu osnivanja Asocijacije poduzetnica “ONE”, kako bi kontinuirano radile na stvaranju boljih uvjeta ekonomskog okruženja u BiH, te unaprijedile poslovni ambijent za razvoj poduzetništva žena. Udruženje nastavlja sa radom pod imenom Udruženje poslovnih žena u BiH.

Glavni ciljevi Udruženja poslovnih žena u BiH su jačanje poduzetništva žena kroz pružanje mogućnosti za međusobno povezivanje poduzetnica i poslovnih žena, pružanje stručnih savjeta o pokretanju i razvoju biznisa, kao i davanje informacija o finansijskim i edukativnim mogućnostima, a vezanim za poduzetništvo.
Naša vizija obuhvača jačanje društvenog okvira za razvoj poduzetništva žena kroz unapređenje razvojnih politika i pokrenuti otvaranje novih radnih mjesta. A naša misja je pružati podršku razvoju poduzetništva žena kroz međusobno povezivanje žena poduzetnica, poslovnih žena, edukaciju i savjetovanje.

Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik

Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja „Kreativni svijet„ osnovano je u 2013. g. u Travniku. Nastalo je kao rezultat potrebe lokalne zajednice i kreativnih ljudi za zajedničkim radom. Zalaže se za razvoj i unapređenje kreativnog izražavanja radi zadovoljenja kulturnih i umjetničkih interesa kreativnih osoba. U svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženje obavlja i sljedeće djelatnosti: savjetuje i pomaže kreativnim osobama, obrazuje putem predavanja, kursova, radionica, seminara i tribina, organizira i sudjeluje na sajmovima i izložbama, povezuje se sa srodnim organizacijama, štiti i zastupanje prava interesa Udruženja i članova u okviru jedinica lokalne uprave i samouprave i promovira gotove proizvode članova Udruženja.

Udruženje žena “Viktorija 99” Jajce

Udruženje žena "Viktorija 99" je nevladina, vanpolitička, multinacionalna organizacija koja organizirano radi na ostvarivanju programskih ciljeva, fokusirana prije svega na poboljšanje uslova kvaliteta života žena. Uz podršku donatora, kroz partnerstvo i umrežavanje te putem javnog i transparentnog rada doista utječe na stvaranje slike o vaznošti uloge žene u svim sferama društva. Organizacija je počela sa radom 01.06.1996. godine pod nazivom "STOPE NADE", a od 04.06.1999. godine nastavlja sa radom kao "Viktorija" Livno područni ured Jajce, da bi se 16.01.2002 godine preregistrirala u "Viktorija 99" Jajce.

Asocijacija mladih Vinac Jajce

Asocijacija mladih Vinac osnovana je 2008. godine u Vincu pored Jajca. Ova nevladina organizacija osnovana je s ciljem educiranja, osnaživanja, pružanja podrške i podizanja svijesti mladih ljudi o potrebama aktivne uključenosti mladih u život i rad društvene zajednice. Asocijacija mladih Vinac kroz svoje djelovanje pruža podršku i organizovanju različitih društvenih aktivnosti mladih i njihovom kreativnom ispoljavanju potreba. Koristeći se demokratskim načinima ostvarivanja ciljeva, članovi "Asocijacije mladih Vinac" svoju energiju i vrijeme stavili su na raspolaganje zajednici želeći preko održivog razvoja poboljšati uslove života lokalne zajednice u kojoj žive.