Opis projekta

Projekat »Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH« odnosi se na problem ekonomske nejednakosti žena preko podupiranja socijalnog poduzetništva u kulturnom turizmu u Srednjebosanskom kantonu (BiH), sa ciljem podizanja jednakopravnosti spolova u regiji preko obuke i podsticanja okruženja za povećanje prihoda žena u socijalnog poduzetništvu i turizmu.

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2017 – 15. 10. 2019.

NOSILAC PROJEKTA: PiNA

PROJEKTNI PARTNERI: Zavičajni muzej Travnik (BiH), Centar za edukaciju mladih Travnik (BiH), Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik (BiH), Udruženje žena “Viktorija 99” Jajce (BiH), Asocijacija mladih Vinac Jajce (BiH), J.U. Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca (BiH), Uduženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini (BiH).

PROJEKAT JE PODUPRIJET SA STRANE/PROGRAMA: Ministarstva za vanjske poslove Republike Slovenije, program Međunarodna razvojna saradnja Slovenije

REFERENČNI BROJ PROJEKTA: C1811-17-000027

KLJUČNE RIJEČI: SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO, TURIZAM, ŽENE, OSNAŽIVANJE

 

OPIS PROJEKTA:

Projekat doprinosi k rješavanju problema ekonomske nejednakosti žena podupiranjem razvoja socijalnog poduzetništva preko kulturnog turizma u Srednjebosanskom kantonu. U uključivanju žena i razvoju kulturnog turizma isti vidi razvojni potencijal. Sa partnerima koji djeluju na području prava žena, razvoja turizma i poduzetništva izvest ćemo praktične obuke za jačanje menedžerskih i ličnih kompetencija za žene i nadograditi poduzetnički inkubator u Centru za edukaciju mladih u Travniku sa programom kojeg smo nazvali Ženski inkubator socijalnog poduzetništva i turizma za žene. Program će razvijati i u praksu/na trg uvoditi produkte i usluge sa društvenim učinkom. Za trajni podsticaj poduzetnicama izvest ćemo obuku za jačanje partnerskih organizacija i drugih NGO kao potpornih okruženja za socijalno poduzetništvo za žene te razviti i izvesti akcije osvješćivanja (konferencija, promocija poduzetnica) građana o problemima žena i socijalnog poduzetništva u BIH, preko predstavljanja primjera dobre prakse. Uspostavit ćemo međusektorsku mrežu za jačanje jednakosti spolova i povećanja zaposlenost žena.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

- Razvoj i realizacija obrazovnog programa socijalnog poduzetništva za žene sa područja očuvanja kulturne baštine i turizma.
- Razvoj i realizacija mentorskog programa za NGO za jačanje podsticajnog okruženja za socijalno poduzetništvo za žene na području kulturne baštine i turizma.
- Uspostaviti ženski inkubator socijalnog poduzetništva i turizma.
- Uspostaviti mrežu za podsticanje ženskog socijalnog poduzetništva i jednakosti spolova u turizmu.
- Izvesti medijsku kampanju osvješćivanja građana o značaju jednakosti spolova i uključenosti žena u socijalno poduzetništvo na području kulturne baštine i turizma.