Raspored predavanja

Detaljni program usavršavanja sa terminima i izvođačima: 

pdfProgram - ispravak (klik)