U Jajcu organizirali dvodnevnu konferenciju o održivom turizmu u BiH

16. do 17. septembra 2019. godine se u Hotelu Turist 98 u Jajcu održala Nacionalna konferencija Održivi turizam kao razvojni potencijal Bosne i Hercegovine s ciljem da se istakne važnost razvoja održivog turizma kao potencijala za odgovoran društveni i ekonomski razvoj BiH, čija namjena je poticanje sudjelovanja svih ključnih dionika, uključujući lokalno stanovništvo, u kreiranju održivog turizma, lokalnih zajednica i razvoju novih inovativnih održivih praksi i destinacija.

Opširnije

Studijska posjeta

U okviru projekta "Posticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH", održana je od 23. do 29. septembra šestodnevna studijska posjeta nevladinih organizacija i inicijativa te drugih institucija iz Bosne i Hercegovine. Sudionici iz Travnika, Jajca, Kupresa, Livna, Drvara i Mostara posjetili su kreativni centar Poligon, zadrugu dizajnera i kreatora - Zoofa, ABC Accelerator, Istarske kućice, inkubator Friuli Innovazioni, zadrugu Zeroidee/Puntozero, coworking Idrija, Topionicu i Antonijev Rov, Kuću Bilja, proizvodaće drvenih bicikla Annum bicycles, bolnicu Franja i Šumski selfness.

Studijski posjet omogućio nam je razmjenu iskustava i tkanje budućih partnerstva.

Pogledajte galeriju fotografija.

Dodatno objašnjenje u vezi sa pozivom za uključenje u program inkubatora

Inicijalni Start-up paket na području Općine Travnik - Fond za podršku samozapošljavanju Općine Travnik je ograničen na posle koje će se pokrenuti u Općini Travnik.

Kandidatkinje koje se žele natjecati za sredstva od 10.000 KM moraju također ispuniti i do 21. septembra 2018. godine poslati aplikaciju BeeZone inkubatora (CEM Travnik). Javni poziv i formulare možete naći na ovoj web stranici: http://cem.ba/javni-poziv-za-podrsku-poslovnim-idejama-kroz-poslovni-inkubator-beezone/

Kandidatkinje koje ne budu korisnice fonda mogu svejedno koristiti druge usluge u okviru programa. Na javni poziv za uključenje u program inkubatora socijalnog poduzetništva i turizma za žene mogu se prijaviti sve kandidatkinje, bez obzira na to što ne budu koristile fond i pokrenule vlastiti posao u Općini Travnik.

Poziv za uključenje u inkubator

23. avgusta 2018. godine, u cilju dobrinosa rješavanju problema ekonomske nejednakosti žena uz pomoć (socijalnog) preduzetništva i turizma i sa njim povezanih industrija u BiH, objavili smo poziv za uključenje u poslovni inkubator, koji se može naći ovdje: Javni_poziv_inkubator_24.8.2018.pdf.

Svrha inkubatora je da osigura podsticajno okruženje za razvoj i implementaciju poslovnih ideja i otvaranje novih radnih mjesta putem treninga, mentorstva i treniranja, finansijske podrške, prostora i podrške u marketinškim aktivnostima.

Prijavite se popunjavanjem prijavnog formulara: Prijavni_formular_24.8.2018.pdf.

Rok za dostavljanje je 24. septembar 2018. godine.

Edukacija za NVO u BIH

Nevladin sektor u BiH ima veliki potencijal za uspostavljanje socijalnih poduzeća i utjecaj na zapošljavanje. Stoga je od 6. do 12. aprila 2018. godine u Livnu, Kupresu, Mostaru, Travniku i Jajcu proveden obrazovni mentorski program za nevladine organizacije za jačanje posticajnog okruženja za socijalno poduzetništvo za žene i turizam. Na aktivnostima je sudjelovalo 19 predstavnika iz 13 nevladinih organizacija. Osim toga, susreli smo se s ključnim akterima (COD Jajce, Vlada Hercegbosanske županije, Ekonomski fakultet (Studij turizma), Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar, Grad Livno, Općina Kupres i NVO) u razvoju turizma i socijalnog poduzetništva s kojima smo potvrdili potrebe i mogućnosti za izgradnju posticajnih sredina u pojedinim lokalnim zajednicama kako bismo osigurali održivost projekta.

U okviru programa provodit ćemo mentoriranje i coaching kako bi kontinuirano pružali podršku organizacijama, pratili njihov napredak i održivost rezultata. 

Galerija slika sa sastanaka dostupna je na linku.

Polaznice treninga predstavile su svoje radove

Drago nam je što su rezultati treninga već vidni. Grupa polaznica prezentirala je ručne radove u Zavičajnom muzeju Travnik na izložbi, nazvani "Izložba predmeta PoduzETNIonica". Izloženi radovi s jedne strane predstavljaju korak naprijed prema poduzetničkom putu žena i poticaj da je vrijeme konačno došlo pokazati svoje zanate s razvijenim poslovnim pristupom široj javnosti. S druge strane, ručni radovi, na osnovi tradicionalnih zanata, znače novu turističku ponudu mjesta i šireg područja.

Katalog

Sa posljednjim modulom završila se je obuka za žene

U okviru projekta „Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u Bosni i Hercegovini” je od septembra do decembra 2017. godine u sklopu pet modula izvodeno ukupno 100 sati obuke za žene o društvenom poduzetništvu i kulturnom turizmu. Trening, koji se je održao u Travniku i Jajcu, je sudionicama dao nova znanja u području socijalnog poduzetništva, zakonodavstva, osnove postavljate poslovanja, financija, valorizacije kulturne baštine, kulturnog turizma, poslovnog planiranja i razvoja poslovnih ideja. Obuka je prvenstveno bila usmjerena na obrazovanje i podršku kandidatkinjama, koje su se prijavile na poziv, kako bi prepoznale poduzetničke prilike u okolišu i razvile svoju poslovnu ideju. Poduzetnice su na idejni razini razvile sljedeće proizvode: kafić i izložbeni prostor te prostor za događaje, zadruga za ručne proizvode na temelju tradicionalnih motiva i obrti, turistička agencija, paketi i vodstva kroz kulturnu baštinu, prezentacija tradicijskih proizvoda i kulture u obliku avlije i dr.

S krajom usavršavanja projekt se ne završava, ali ulazi u novu fazu. U narednim mjesecima projektni partneri pripremit će širu medijsku kampanju za promicanje ženskog poduzetništva i socijalnog poduzetništva u BiH. U pripremi je otvaranje Inkubatora za socijalno poduzetništvo i turizam za žene i prateći poziv za prijam poduzetnica s poslovnim idejama u ovom području. Također će se izraditi priručnik o socijalnom poduzetništvu i kulturnom turizmu.

Opširnije

Učesnici obuke su uspješno završili 4 modula

"Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u Bosni i Hercegovini" je projekat koji okuplja buduće poduzetnice sa vizijom u oblasti kulturnog turizma i socijalnog poduzetništva. Učesnici obuke su uspješno završili 4 modula, a za to vrijeme, pored teambuildinga i upoznavanja sa osnovnim poslovnim konceptima, upoznale su se i sa osnovama finansija, područjem kulturnog nasljeđa i (kulturnog) turizma. Prva tri modula održana su u Travniku, gdje su buduće poduzetnice ugostili Centar za edukaciju mladih Travnik i Zavičajni muzej Travnik. Četvrti modul je ugostila JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca u Jajcu.


Više slika možete vidjeti na Facebook stranici projekta.