Edukacija za NVO u BIH

Nevladin sektor u BiH ima veliki potencijal za uspostavljanje socijalnih poduzeća i utjecaj na zapošljavanje. Stoga je od 6. do 12. aprila 2018. godine u Livnu, Kupresu, Mostaru, Travniku i Jajcu proveden obrazovni mentorski program za nevladine organizacije za jačanje posticajnog okruženja za socijalno poduzetništvo za žene i turizam. Na aktivnostima je sudjelovalo 19 predstavnika iz 13 nevladinih organizacija. Osim toga, susreli smo se s ključnim akterima (COD Jajce, Vlada Hercegbosanske županije, Ekonomski fakultet (Studij turizma), Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar, Grad Livno, Općina Kupres i NVO) u razvoju turizma i socijalnog poduzetništva s kojima smo potvrdili potrebe i mogućnosti za izgradnju posticajnih sredina u pojedinim lokalnim zajednicama kako bismo osigurali održivost projekta.

U okviru programa provodit ćemo mentoriranje i coaching kako bi kontinuirano pružali podršku organizacijama, pratili njihov napredak i održivost rezultata. 

Galerija slika sa sastanaka dostupna je na linku.

Polaznice treninga predstavile su svoje radove

Drago nam je što su rezultati treninga već vidni. Grupa polaznica prezentirala je ručne radove u Zavičajnom muzeju Travnik na izložbi, nazvani "Izložba predmeta PoduzETNIonica". Izloženi radovi s jedne strane predstavljaju korak naprijed prema poduzetničkom putu žena i poticaj da je vrijeme konačno došlo pokazati svoje zanate s razvijenim poslovnim pristupom široj javnosti. S druge strane, ručni radovi, na osnovi tradicionalnih zanata, znače novu turističku ponudu mjesta i šireg područja.

Katalog

Sa posljednjim modulom završila se je obuka za žene

U okviru projekta „Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u Bosni i Hercegovini” je od septembra do decembra 2017. godine u sklopu pet modula izvodeno ukupno 100 sati obuke za žene o društvenom poduzetništvu i kulturnom turizmu. Trening, koji se je održao u Travniku i Jajcu, je sudionicama dao nova znanja u području socijalnog poduzetništva, zakonodavstva, osnove postavljate poslovanja, financija, valorizacije kulturne baštine, kulturnog turizma, poslovnog planiranja i razvoja poslovnih ideja. Obuka je prvenstveno bila usmjerena na obrazovanje i podršku kandidatkinjama, koje su se prijavile na poziv, kako bi prepoznale poduzetničke prilike u okolišu i razvile svoju poslovnu ideju. Poduzetnice su na idejni razini razvile sljedeće proizvode: kafić i izložbeni prostor te prostor za događaje, zadruga za ručne proizvode na temelju tradicionalnih motiva i obrti, turistička agencija, paketi i vodstva kroz kulturnu baštinu, prezentacija tradicijskih proizvoda i kulture u obliku avlije i dr.

S krajom usavršavanja projekt se ne završava, ali ulazi u novu fazu. U narednim mjesecima projektni partneri pripremit će širu medijsku kampanju za promicanje ženskog poduzetništva i socijalnog poduzetništva u BiH. U pripremi je otvaranje Inkubatora za socijalno poduzetništvo i turizam za žene i prateći poziv za prijam poduzetnica s poslovnim idejama u ovom području. Također će se izraditi priručnik o socijalnom poduzetništvu i kulturnom turizmu.

Opširnije

Učesnici obuke su uspješno završili 4 modula

"Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u Bosni i Hercegovini" je projekat koji okuplja buduće poduzetnice sa vizijom u oblasti kulturnog turizma i socijalnog poduzetništva. Učesnici obuke su uspješno završili 4 modula, a za to vrijeme, pored teambuildinga i upoznavanja sa osnovnim poslovnim konceptima, upoznale su se i sa osnovama finansija, područjem kulturnog nasljeđa i (kulturnog) turizma. Prva tri modula održana su u Travniku, gdje su buduće poduzetnice ugostili Centar za edukaciju mladih Travnik i Zavičajni muzej Travnik. Četvrti modul je ugostila JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca u Jajcu.


Više slika možete vidjeti na Facebook stranici projekta.

U Travniku započela je obuka 25 preduzetnica

U Travniku (BiH), u okviru projekta "Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene", započela je obuka 25 preduzetnica.

Cilj 4-dnevnog modula, koji se održao od 28. septembra do 1. oktobra 2017. godine, bio je upoznavanje sa ključnim karakteristikama društvenog i ženskog preduzetništva, društveno odgovornog preduzetništva, društvenih inovacija i kulturnog turizma. Učesnice su formirale preduzetnički timove, koji su zatim razvili svoje preduzetničke ideje i provjerili kako u stvarnosti primijeniti socijalnu preduzetničku ideju. Treneri i mentori stavili su veliki naglasak na učenje kroz rad i razvoj poslovnih ideja kroz kreativne i inovativne pristupe.

Učesnice su saznale zašto su interdisciplinarno umrežavanje, međusektorska saradnja i identifikacija tačaka kontakta i zajedničkih prilika važni za preduzetnički put. Poslednji dan bio je posvećen individualnom mentorstvu, upoznavanju osnovnih analiza tržišta, kupaca i konkurencije, gdje su mentori i kandidatkinje formirali prvi upitnik o problemima ili potrebama, koje proizvodi ili usluge rešavaju. Također upoznale su se sa uputstvima o tome kako provesti intervjue sa ciljnim korisnicima. Drugi modul će biti od 12. do 15. oktobra 2017.

Objavljen je detaljan program usavršavanja

Objavljen je detaljan program sa terminima i lokacijama usavršavanja. Obuka iz socijalnog poduzetništva i turizma bit će realizirana u Travniku i Jajcu. Predavanja i tereni vršit će se četvrtkom i petkom u terminu od 16.00 do 19.00  sati, subotama od 10.00 do 16.00 sati i nedjeljama od 10.00 do 13.00 ili 15.00 sati.

Prvo predavanje počinje u četvrtak, 28. 9. 2017 u 16.00 sati u Centru za edukaciju mladih Travnik, Bosanska 131, Travnik.

Program možete dobiti ovdje (klik).

Objavljen poziv za uključenje na obuku iz socijalnog poduzetništva i turizma za žene

Otvorene su prijave za uključenje na edukativno-obrazovni mentorski program socijalnoga poduzetništva za žene sa područja očuvanja kulturne baštine i turizma. Program edukacije obuhvata više strateških i praktičnih modula kao što su:

- Uvod u edukaciju – socijalno, društveno odgovorno poduzetništvo;

- Zakonodavstvo, projektni i finansijski/financijski management;

- Kulturna baština;

- Kulturni turizam;

- Poslovne ideje, poslovni planovi – praktični rad.

 

 

Kandidatkinje će pridobiti potrebne menedžerske i lične kompetencije za ulazak u svijet socijalnog poduzetništva i turizma. Obuka će se održati Tavniku i Jajcu, a detaljan program i raspored predavanja obuke bit će objavljeni u toku mjeseca augusta.  

 

Zainteresirane kandidatkinje mogu se prijaviti preko prijavnog formulara (klik) najkasnije do 14. 9. 2017. godine. Više o uslovima/uvjetima prijave i o samom pozivu možete naći u raspisnoj dokumentaciji (klik).   

 

Od prijavljenih kandidatkinja izabrat ćemo 24 polaznice, koje će po završetku obuke imati pravo uključenja u Ženski inkubator socijalnog poduzetništva i turizma.